Grono naszych partnerów zasilła Akademia Sportu PROEM, która zajmuje się szkoleniem dzieci oraz młodzieży – już od najmłodszych sportowych lat, a kończąc na tworzeniu seniorskich drużyn opartych na jej wychowankach.

Akademia Sportu Proem ma na celu:

  • Rozwijanie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży z Tomaszowa Mazowieckiego oraz okolic.
  • Popularyzację aktywnego i zdrowego stylu oraz wychowywanie w duchu zdrowej rywalizacji.
  • Promocję uzdolnionych sportowców.
  • Szerzenie idei tolerancji, szacunku, zaufania oraz akceptacji.
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez inicjatywy społeczne, których celem jest duchowy rozwój i podniesienie jakości życia człowieka.
  • Uczestnictwo w rozgrywkach oraz innych zawodach sportowych organizowanych przez wybrane organizacje.